Skolyoz Tedavi ve Uygulama Merkezi

Skolyoz Nasıl Tedavi Edilir?


Skolyoz Nasıl Tedavi Edilir?

Skolyoz tedavisinde; gözlem, korse, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları ve cerrahi olarak dört ana kategori mevcuttur. Bu tedavilere eğriliğin ilerleme şiddeti dikkate alınarak karar verilmelidir. Erken yaşta ortaya çıkan ve ilk tanıda açısı büyük olan skolyozda ilerleme hızlı olacaktır. Çocuğun kalan büyüme potansiyeli ve kemik yaşı ile kız çocuklarda adetin başlangıç yaşı çok önemli belirleyicilerdir.

Skolyozun tedavisi, eğriliğin derecesine ve büyümenin hangi aşamada olduğuna göre belirlenir. Günümüzde kabul gören cerrahi dışı tedavi metotları skolyoza özgü egzersizler, özel skolyoz programları ve korse uygulamasıdır. Skolyoz tedavisinde ana amaç eğriliğin ilerlemesinin önüne geçmek, çocuğun omurgasının hareketliliğini korumak ve kozmetik kötüleşmeyi kontrol altına almak ve cerrahiyi engellemektir.

Gelişim çağında ve açısı 25-45 derece olan çocuklarda biyomekanik tasarımı doğru olan skolyoz korsesi ile başarılı sonuçlar alınır.Başarı korsenin dizaynı kadar takip ve çocuğun belirlenen sürelerde korseyi giymesine bağlıdır.

Skolyoz Tedavisi Nasıl Olır?

Skolyozda egzersiz uygulamaları da son yıllarda Batı Avrupa’dan başlayarak yaygınlaşmıştır. Özellikle Schroth egzersizleri olarak bilinen ve yaygınlaşan üç boyutlu skolyoz egzersizleri her bireyde etkilenen vücut bölümüne göre kişiye özel planlanmaktadır. Amaç, pelvisi ve etkilenen omurga çevresi kas ve ligamanları kontrol etmek ve vücut kozmetiğinin kontrolünü sağlamaktır.

Bu amaçla mobilizasyon,omurga traksiyonu, fleksibilite ve doğru postür kontrolü ile günlük yaşam aktivitelerinde omurganın kontrolü temel alınır. Düzenli yapılan egzersizler, doğru ve biyomekanik kontrolü yeterli korsenin uygun süre kullanılması çocuğun postüral dengesini arttırır ve skolyozda açının progresyonu kontrol eder.

Korse tedavisinin başarısız olduğu, yukarda sayılan ilerleme riski yüksek bireylerde Cobb açısı 50 derece üzerinde ise cerrahi tedavi uygulanır. Skolyoz cerrahisinde omurga plak ve vidalarla orta hatta alınır ve skolyozun ilerlemesi kontrol altına alınır. Küçük çocuklarda operasyonun belirli aralıklarla omurganın uzamasını sağlamak için tekrarlanması gerekebilir.

Etiketler: skolyoz, skolyoz nasıl tedavi edilir, skolyoz tedavisi