Skolyoz Tedavi ve Uygulama Merkezi

Skolyoz Neden Oluşur?


Skolyoz Hassetalığı Nedenleri

Bacak kısalığı, omurgada kayma, travma veya nörolojik hastalıklara bağlı olarak kas dengesizliği nedeniyle olabilir. Fakat skolyozlu hastaların %90’ında belirgin bir problem ve patoloji yoktur bu nedenle bu tür skolyozaidiyopatik (nedeni belli olmayan anlamında) skolyoz denir. Bu tür skolyoz her yaşta ortaya çıkabilir.

Skolyoz rahatsızlığı en sıklıkla aşağıdaki nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar.

İdiyopatikskolyoz

Skolyoz Nedir?

Skolyozun en sık görülen şeklidir ve bu durum genellikle ailevi genetik özelliklere bağlı olarak yorumlanmaktadır. En sık 10-13 yaş arası kızlarda, ergenlik çağının hızlı büyüme döneminde ortaya çıkar.

Ergenlik çağında skolyoz ağrı yapmaz ve tespit edilmesi zordur. Erkek çocuklarda da ileri skolyoz oluşmakla birlikte genellikle kızlarda daha ilerleyici özellik gösterir. Bu nedenle skolyoz fark edilmesinden birkaç yıl önce başlamış olabilir. Unutulmamalıdır ki büyümekte olan çocukta herhangi bir dönemde skolyoz oluşabilir bu nedenle düzenli aralıklara çocuğun omurgasının takip edilmesi önemlidir.

İdiyopatikskolyoz üç yaş döneminde oluşabilir ve buna göre sınıflanır. Doğumu takiben 3 yaşına dek oluşan skolyoza erken çocukluk skolyozu denilir.

Ayrıca çocukluk döneminde 3-8 yaşdajuvenilidiyopatikskolyozolarak isimlendirilir.Fakat bazen bu dönemleri net olarak ayırmak kolay değildir.

Fakat en sıklıkla gelişmekte olan çocuklarda 9 -13 yaş arasında ortaya çıkar bu nedenle Adölosanidiyopatik skolyoz (ergenlik döneminin nedeni belli olmayan skolyozu) olarak isimlendirilir.

Doğuştan (konjenital) Skolyoz

Skolyoz Hastalığı NEden Oluşur?

Doğuştan skolyoz genellikle erken yaşlarda ortaya çıkar ve omurganın oluşumundaki bir kusura veya birbirine kaynamış omurlara bağlı olarak gelişir.

Yani omurlar ya sayısal olarak eksik veya gelişimsel olarak tam değil yetersizdir. Erken saptanmalı ve erken tedavi edilmelidirçünkü hızlı ilerleme gösterebilir.

Nöromusküler Skolyoz

Skolyoz Neden Oluşur?

Çocukluk çağındaki serebralpalsy veya kas ve sinir sisteminin ilerleyici nörolojik hastalıklarına bağlı olarak kasların yetersizliği sonucunda oluşabilir. Bu çocuklarda skolyoz ilerleyicidir ve kalçanın gelişimini etkileyip çocuğun yürüme potansiyelini sınırlar.Ayrıca bu dönemde özellikle ayakta durma yeteneği yetersiz olanlarda gelişen eğrilik kaburgalarda asimetri ve bunların yaptığı baskı nedeniyle ağrılıdır.

Skolyozda tanı konu uzmanı bir hekim tarafından çocuğun muayenesi ile kolaylıkla konur. Özellikle çocuk öne eğildiğinde bir taraftaki eğrilik nedeniyle yüksek duran kaburgaların oluşturduğu tümseklik çok belirginleşir.

Çocukta bunu tam olarak belirlemek için iki taraf arasındaki dengesizliği ortaya koyan bir su terazisi dengesini saptamak gerekebilir. Omurgadaki bu asimetri skolyometre adı verilen aletle ölçülür ve 5° ve üzerindeki sapmalarda grafi ile doğrulama yapmak önerilmektedir. Skolyozun yeri ve tam açısını ve riski tespit etmek için ise omurganın ayakta grafileri gerekir.

Unutulmamalıdır ki skolyozda önemli olan erken tanı ve tedavidir. Erken ve düşük açıdaki skolyozda korse ile başarılı sonuçlar alınır ve cerrahi tedavi belirgin derecede azalır.

Etiketler: skolyoz, skolyoz neden oluşur, skolyoz tedavisi